Travel and Tourism

Teitl Cwrs / Course Title

Edexcel BTEC Level 2 Extended Certificate Travel and Tourism / Tystysgrif Estynedig Edexcel BTEC Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth

Bwrdd Arholi / Exam Board

BTEC / EDEXCEL

Dechrau / Syllabus Start Date

Medi / September 2010

Unedau / Units

Unit 1: Sector Teithio a Thwristiaeth yn y DU :: The UK Travel and Tourism Sector

Disgrfiad / Course Description

The BTEC Firsts in Travel and Tourism have been developed in the travel and tourism sector to:

 • give education and training to travel and tourism employees
 • give opportunities for travel and tourism employees to achieve a nationally recognised Level 2 vocationally
 • specific qualification
 • give full-time learners the opportunity to enter employment in the travel and tourism sector or to
 • progress to vocational qualifications such as the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Travel and Tourism or
 • the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Aviation Operations
 • give learners the opportunity to develop a range of skills and techniques, personal skills and attributes
 • essential for successful performance in working life.

Mae Dyfarniadau Cyntaf BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth wedi eu datblygu o fewn y sector teithio a thwristiaeth i:

 • roi addysg a hyfforddiant i weithwyr teithio a thwristiaeth
 • roi cyfleoedd i weithwyr teithio a thwristiaeth i ennill Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol mewn dull galwedigaethol
 • cymhwyster penodol
 • roi cyfle i ddysgwyr llawn amser i gael gwaith yn y sector teithio a thwristiaeth neu i
 • symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol fel yr Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth neu’r
 • Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Gweithrediadau Hedfan
 • roi cyfle i’r dysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, sgiliau a nodweddion personol
 • sy’n hanfodol i weithredu’n llwyddiannus ym mywyd gwaith.

Related Subjects / Tags

Holiday, customer, places to visit, tourism, inbound, outbound, destinations, public, private, volutary, service, travel, gateway, map, legislation, airport, UK

Gwyliau, cwsmer, lleoedd i ymweld â nhw, twristiaeth, Ewrop, cyrchfannau, gwasanaeth, teithio, domestig, porth, map, deddfwriaeth, maes awyr, DU.

Teitl Cwrs / Course Title

Edexcel BTEC Level 2 Extended Certificate Travel and Tourism / Tystysgrif Estynedig Edexcel BTEC Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth

Bwrdd Arholi / Exam Board

BTEC / EDEXCEL

Dechrau / Syllabus Start Date

Medi / September 2010

Unedau / Units

Unit 2: Understanding Customer Service / Deall Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Disgrifiad cwrs / Course Description

The BTEC Firsts in Travel and Tourism have been developed in the travel and tourism sector to:

 • give education and training to travel and tourism employees
 • give opportunities for travel and tourism employees to achieve a nationally recognised Level 2 vocationally
 • specific qualification
 • give full-time learners the opportunity to enter employment in the travel and tourism sector or to
 • progress to vocational qualifications such as the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Travel and Tourism or
 • the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Aviation Operations
 • give learners the opportunity to develop a range of skills and techniques, personal skills and attributes
 • essential for successful performance in working life.

Mae Dyfarniadau Cyntaf BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth wedi eu datblygu o fewn y sector teithio a thwristiaeth i:

 • roi addysg a hyfforddiant i weithwyr teithio a thwristiaeth
 • roi cyfleoedd i weithwyr teithio a thwristiaeth i ennill Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol mewn dull galwedigaethol
 • cymhwyster penodol
 • roi cyfle i ddysgwyr llawn amser i gael gwaith yn y sector teithio a thwristiaeth neu i
 • symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol fel yr Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth neu’r
 • Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Gweithrediadau Hedfan
 • roi cyfle i’r dysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, sgiliau a nodweddion personol
 • sy’n hanfodol i weithredu’n llwyddiannus ym mywyd gwaith.

Tagiau / Related Subjects / Tags

Holiday, customer, places to visit, tourism, Europe, destinations, service, travel, gateway, map, airport, Spain, Greece, Turkey

Gwyliau, cwsmer, lleoedd i ymweld â nhw, twristiaeth, Ewrop, cyrchfannau, gwasanaeth, teithio, porth, map, maes awyr, Sbaen, Groeg, Twrci,

Teitl y Cwrs / Course Title

Edexcel BTEC Level 2 Extended Certificate Travel and Tourism / Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth

Bwrdd Arholi / Exam Board

BTEC / EDEXCEL

Syllabus Start Date

Medi / September 2010

Unedau / Units

Unit 5: Developing Customer Service Skills in Travel and Tourism / Datblygu Sgiliau Gwasanaeth i Gwsmeriaid mewn Teithio a Thwristiaeth

Disgrifiad Cwrs / Course Description

Mae Dyfarniadau Cyntaf BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth wedi eu datblygu o fewn y sector teithio a thwristiaeth i:

 • roi addysg a hyfforddiant i weithwyr teithio a thwristiaeth
 • roi cyfleoedd i weithwyr teithio a thwristiaeth i ennill Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol mewn dull galwedigaethol
 • cymhwyster penodol
 • roi cyfle i ddysgwyr llawn amser i gael gwaith yn y sector teithio a thwristiaeth neu i
 • symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol fel yr Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth neu’r
 • Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Gweithrediadau Hedfan
 • roi cyfle i’r dysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, sgiliau a nodweddion personol
 • weithredu’n llwyddiannus ym mywyd gwaith.

The BTEC Firsts in Travel and Tourism have been developed in the travel and tourism sector to:

 • give education and training to travel and tourism employees
 • give opportunities for travel and tourism employees to achieve a nationally recognised Level 2 vocationally
 • specific qualification
 • give full-time learners the opportunity to enter employment in the travel and tourism sector or to
 • progress to vocational qualifications such as the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Travel and Tourism or
 • the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Aviation Operations
 • give learners the opportunity to develop a range of skills and techniques, personal skills and attributes
 • essential for successful performance in working life.

Tagiau / Related Subjects / Tags

Holiday, customer, places to visit, tourism, Europe, destinations, service, travel, gateway, map, airport, Spain, Greece, Turkey,

Gwyliau, cwsmer, lleoedd i ymweld â nhw, twristiaeth, Ewrop, cyrchfannau, gwasanaeth, teithio, porth, map, maes awyr, Sbaen, Groeg, Twrci,

Teitl Cwrs / Course Title

Edexcel BTEC Level 2 Extended Certificate Travel and Tourism / Tystysgrif Estynedig Edexcel BTEC Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth

Bwrdd Arholi / Exam Board

BTEC / EDEXCEL

Dechrau / Syllabus Start Date

Medi / September 2010

Unedau / Units

Unit 7: European Holiday Destinations / Cyrchfannau gwyliau Ewropeaidd

Disgrfiad / Course Description

The BTEC Firsts in Travel and Tourism have been developed in the travel and tourism sector to:

 • give education and training to travel and tourism employees
 • give opportunities for travel and tourism employees to achieve a nationally recognised Level 2 vocationally
 • specific qualification
 • give full-time learners the opportunity to enter employment in the travel and tourism sector or to
 • progress to vocational qualifications such as the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Travel and Tourism or
 • the Edexcel BTEC Level 3 Nationals in Aviation Operations
 • give learners the opportunity to develop a range of skills and techniques, personal skills and attributes
 • essential for successful performance in working life.

Mae Dyfarniadau Cyntaf BTEC mewn Teithio a Thwristiaeth wedi eu datblygu o fewn y sector teithio a thwristiaeth i:

 • roi addysg a hyfforddiant i weithwyr teithio a thwristiaeth
 • roi cyfleoedd i weithwyr teithio a thwristiaeth i ennill Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol mewn dull galwedigaethol
 • cymhwyster penodol
 • roi cyfle i ddysgwyr llawn amser i gael gwaith yn y sector teithio a thwristiaeth neu i
 • symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethol fel yr Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Teithio a Thwristiaeth neu’r
 • Edexcel BTEC Lefel 3 Cenedlaethol mewn Gweithrediadau Hedfan
 • roi cyfle i’r dysgwyr ddatblygu ystod o sgiliau a thechnegau, sgiliau a nodweddion personol
 • sy’n hanfodol i weithredu’n llwyddiannus ym mywyd gwaith.

Related Subjects / Tags

Holiday, customer, places to visit, tourism, Europe, destinations, service, travel, gateway, map, airport, Spain, Greece, Turkey

Gwyliau, cwsmer, lleoedd i ymweld â nhw, twristiaeth, Ewrop, cyrchfannau, gwasanaeth, teithio, porth, map, maes awyr, Sbaen, Groeg, Twrci,